Avslutade arbeten

En lista över de projekt som nu befinner sig i ett avslutat skede.

De avslutade projekten kan fortfarande vara av relevans, och kan komma att återupptas eller byggas vidare på. Du hittar dem här nedanför.