Förebyggande verksamheter äldre (2017–2018)

Arbetet syftar till att söka och sprida kunskap kring prioriterade frågor rörande förebyggande verksamhet för äldre personer.

Det här är ett avslutat arbete

2017 anordnade FOU nu ett seminarium om kunskapsläget på området, och identifierade tillsammans med kommunerna frågeställningar och utvecklingsområden.

Under 2018 erbjöd FOU nu stöd att fortsatt söka och sprida kunskap kring prioriterade frågor rörande förebyggande verksamhet för äldre personer.

För mer information, kontakta Elisabeth Lauritzen vid FOU nu, elisabeth.lauritzen@sll.se