Listen

Kalendarium

En förteckning över kommande kalenderhändelser.

Filtrera

Filtrering

Konferens
Seminarium
Workshop
Nätverksträff
Återställ

2022-09-08

13 - 16

Karolinska Institutet, Tomtebodavägen 18A, 171 77 Stockholm

Varmt välkommen till ett interaktivt seminarium för AKO:r i vår gemensamma plattform inom geriatrisk hälso- och sjukvård ASIH, SPSV, Närakuter och kommunal verksamhet i Region Stockholm.

Se mer

2022-10-13

0 - 0

Meddelas senare

Syftet med konferensen är att sprida det arbete som pågår inom medlemsorganisationerna och att dela erfarenheter med varandra.

Se mer

2022-11-15

13.30 - 16

Fysisk träff om det är möjligt

Välkommen till årets tredje träff i Regionalt nätverk kognitiv sjukdom/demens, Stockholms län och Gotlands län.

Se mer

1/1