Listen

Kalendarium

En förteckning över kommande kalenderhändelser.

Filtrera

Filtrering

Konferens
Seminarium
Workshop
Nätverksträff
Återställ

2024-04-18

12 - 12

Stockholm

Nationell konferens anordnad av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner.

Se mer

2024-04-18

15 - 16

Digitalt

Det första seminariet i en digital seminarieserie under 2024 som presenterar resultat från olika studier som genomförs inom ramen för projektet SAMSAS – Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre.

Se mer

2024-04-23

9 - 10.15

Digitalt via Microsoft Teams

Socialstyrelsen bjuder under våren 2024 in till åtta webbinarier för erfarenhetsutbyte. Webbinarium #5 handlar om teambaserat arbetssätt.

Se mer

2024-04-26

13 - 15

Digitalt

FoU Nordost bjuder in till ett digitalt seminarium om ett projekt drivet av Göteborgs och Linköpings universitet, rörande delaktighet i beslutsfattande för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) kring LSS-insatser under pandemin.

Se mer

2024-05-15

13.15 - 16

Sal Abaris/Nebo, Jakobsbergs sjukhus, plan 3

Workshopen är ett samarbete mellan Region Stockholm, Järfälla Kommun, och FOU nu.

Se mer

2024-05-21

9 - 10.15

Digitalt via Microsoft Teams

Socialstyrelsen bjuder under våren 2024 in till åtta webbinarier för erfarenhetsutbyte. Webbinarium #6 handlar om att skapa delaktighet i äldreomsorgens utveckling.

Se mer

2024-05-28

15 - 16

Digitalt

Det andra seminariet i en digital seminarieserie under 2024 som presenterar resultat från olika studier som genomförs inom ramen för projektet SAMSAS – Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre.

Se mer

2024-05-29

8.30 - 16

Sabbatsbergsgeriatriken, Olivecronas väg 5

Varmt välkommen till en digital nätverksträff för AKO:r i vår gemensamma plattform inom geriatrisk hälso- och sjukvård ASIH, SPSV, Närakuter och kommunal verksamhet i Region Stockholm.

Se mer

2024-05-29

9 - 10.15

Digitalt via Microsoft Teams

Socialstyrelsen bjuder under våren 2024 in till åtta webbinarier för erfarenhetsutbyte. Webbinarium #7 handlar om egenvård inom äldreomsorgen.

Se mer

2024-06-11

9 - 10.15

Digitalt via Microsoft Teams

Socialstyrelsen bjuder under våren 2024 in till åtta webbinarier för erfarenhetsutbyte. Webbinarium #8 handlar om utvärdering av nya arbetssätt i äldreomsorgen.

Se mer

1/2