Listen

Kalendarium

En förteckning över kommande kalenderhändelser.

Filtrera

Filtrering

Konferens
Seminarium
Workshop
Nätverksträff
Återställ

2021-09-14

14 - 16

Digitalt via Microsoft Teams

Stockholms nordvästra kommuners IBIC-nätverk har en nätverksträff planerad den 14 september 2021.

Se mer

2021-09-23

13 - 16

Digitalt via Zoom

FoU-enheterna i Stockholms län fortsätter sitt arbete kring delaktighet i det digitaliserade samhället. Du kan vara med och påverka arbetets inriktning när vi bjuder i till vårt andra regionala dialogforum om socialtjänsten och delaktighet för alla i det digitaliserade samhället!

Se mer

2021-10-14

8 - 16

Stockholm

FoU Välfärds årliga konferens, med syftet att sprida det arbete som pågår inom medlemsorganisationerna och att dela erfarenheter med varandra.

Se mer

1/1