Behovsinventering vuxna-funk-IFO

Ett samarbete med FoU Nordväst kring vuxna i förvärvsarbetande ålder med insatser från flera delar av socialtjänsten.

Tillsammans med kommunerna och berörda delar av regionen inventera hur behoven ser ut och vilka aktörer som finns och som kan bidra. Syftet är dels att få syn på eventuella gemensamma frågor som kräver samverkan mellan funk, IFO och vården, dels att identifiera var FoU:na bäst kan bidra.

 

För mer information, kontakta Elisabeth Lauritzen, FOU nu, elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se

Senast ändrad 2024-03-06