Stöd och kunskap för samverkan – sammanhållen vård och omsorg

FOU nu verkar för att vara en motor för stärkt sammanhållen vård och omsorg genom samverkan mellan kommun, slutenvård och öppenvård. Målet är en sammanhållen och för den äldre patienten/brukaren trygg och personcentrerad vård- och omsorgskedja.

Läs mer på undersidorna om FOU nu:s pågående arbeten på detta område.

Senast ändrad 2024-03-06