Nätverk och kompetenser

Våra medarbetare besitter ett brett spektrum av kompetenser, och är verksamma inom många sammanhang.

Fler medarbetarpresentationer publiceras löpande.

Håkan Uvhagen

Titel: Verksamhetschef | E-post: hakan.uvhagen@regionstockholm.se

Håkan är:

 • Affilierad forskare på Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, LIME
 • Disputerade 2019 på avhandling om implementering och effekter av närmare samarbete mellan akademi och praktik i primärvården
 • Arbetat med praktiknära FoU-frågor inom vård och omsorg sedan 2002
 • Folkhälsovetare med magisterexamen från Karolinska Institutet
 • Utbildad lärare i matematik och idrott
 • Tillhör verksamhetsområde FoUU inom SLSO tillsammans med regionens centrumbildningar, ex Akademiskt primärvårdscentrum (APC), Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Centrum för psykiatriforskning (CPF), Palliativt kunskapscentrum (PKC)
 • Verkar inom FoU-Välfärd, nationell samverkan mellan FoU-verksamheter
 • Del av Regional samverkans- och stödstruktur (RSS) i Stockholms län

Andreas Larsson

Titel: Webbansvarig, projektledare | E-post: andreas.e.larsson@regionstockholm.se

Andreas:

 • Arbetar med webbfrågor på FOU nu, Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län och Akademiskt primärvårdscentrum. Aktiv inom Öppna jämförelser Äldre/LSS samt i FoU Välfärds kommunikatörsnätverk.

 • Är språkintresserad, med magisterexamen i japanska från Lunds universitet. Har också studerat vid ekonomihögskolan vid Lunds universitet, med särskild inriktning mot internationell nationalekonomisk teori.

 • Övriga språkinriktade meriter inkluderar språkstudier vid University of Tsukuba, Waseda University och Gifu University i Japan samt Linköpings Universitet i Sverige.

 • Kommunikatör med studier inom webb, layout, design och programmering.

 • Medlem i Japanska föreningen i Stockholm. Professionell översättare sedan 2008 med associerat medlemskap i Svenska facköversättarföreningen.

Charlotte Klinga

Titel: Vetenskaplig ledare på FOU nu | E-post: charlotte.klinga@regionstockholm.se

Charlotte:

 • Med. dr., socionom och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator
 • Postdoktor inom forskningsprojekt om kontinuitet i vården på Linnéuniversitetet, fakulteten för hälso- och livsvetenskap
 • Magister i Kliniskt Medicinskt Vetenskap
 • Magister i Medical Management
 • Affilierad till Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik och har ett forskningssamarbete med Eastern University of Finland
 • Har en bakgrund som socialsekreterare inom Socialtjänsten och kurator från universitetssjukhus
 • Har en aktiv roll inom SKR RSS SU, Nationella nätverket för samverkansforskning, Socialstyrelsens nationella IBIC-nätverk, samt Nätverket för positivt arbetsliv
 • Har en passiv roll med socialt arbete inom hälso- och sjukvård, ERPIC (Emerging Researchers and Professionals In Integrated Care), samt Nordic implementation interest group
 • Har sin huvudsakliga specialistkompetens i inom området styrning, ledning och organisering av sammanhållen hälso- och sjukvård och socialtjänst
 • Har mångårig erfarenhet av att undervisa i och delvis forska om ledarskap, teamutveckling och vuxenlärande

Elisabeth Rydwik

Titel: Forskare, projektledare | E-post: elisabeth.rydwik@regionstockholm.se

Elisabeth:

 • Docent i fysioterapi inriktning äldres hälsa och lektor vid Inst för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhället vid Karolinska Institutet
 • FoU-chef på Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Arbetat med FoU-frågor sen 2000 inom geriatrik, primärvård och kommunal verksamhet
 • Medlem i KI:s resursgrupp för äldre (Covid-19)
 • Ersättare i avd 4 Etikprövningsmyndigheten

Senast ändrad 2021-09-19