Lärandenätverk Välfärdsteknologi/digitalisering

Ett nätverk som startades 2020 med fokus på det spännande området välfärdsteknologi. Tillsammans söker vi få en överblick över de möjligheter och utmaningar som finns, och lära av varandra.

Teknologi, möjligheter och behov är i ständig utveckling. För att bättre kunna hjälpa och lära av varandra har ett virtuellt nätverk bildats, som träffas för att lyfta frågor som exempelvis:

  • Erfarenheter: Tips, uppdrag, samarbete inom kommunerna
  • Omvärldsspaning: Vad finns, vad kan vi lära av andra
  • Teknik: Drift och säkerhetsaspekter
  • Implementering: Organisering och organisation
  • Styrning: Styrdokument, strategier
  • Anpassning: Tjänstedesign, målgruppsanpassning
  • Uppföljning: Hur mäta effekt, nyttoanalys

Nätverket träffas 4 gånger per år. Speciella tematräffar kan också arrangeras kring specifika frågor. Alla kommuner medverkar.

Ny form för nätverket ska utformas under 2024.

Kontakt

För mer information kontakta Elisabeth Lauritzen, elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se

Senast ändrad 2024-03-06