Vårt arbete

Vår målsättning är att bidra till ökad kvalitet och effektivitet inom vård och omsorg om äldre personer och vuxna med funktionsnedsättning. Vi verkar främst i frågor där samverkan mellan region och kommun, vård och omsorg är en förutsättning.

Kontinuerligt förbättringsarbete

För att uppnå och bibehålla effektiva resultat över tid måste åtgärder och strategier utvecklas i takt med verksamheten och dess omvärld. Genom att granska och utmana det vi gör i dag och sätta ett frågetecken bakom kan vi skapa ett klimat som uppmuntrar till ständig förbättring.

Tillsammans med verksamheten

För att stärka förbättring i praktiken arbetar vi mer med långsiktiga processer och relationer med berörda verksamheter än "one off"-projekt, där FoU kommer och går. Arbetena anpassas till och utgår från verksamhetens verklighet och medarbetarnas vardag, som ökar relevans och hållbarhet.

Senast ändrad 2020-09-24