Ökad samordning FoU i norra länet

Styrgrupperna för de tre FoU-enheterna FoU Nordost, FoU Nordväst och FOU nu kom under våren 2023 överens om att undersöka möjligheterna till ökad samordning mellan enheterna.

Styrgrupperna för de tre FoU-enheterna FoU Nordost, FoU Nordväst och FOU nu kom under våren 2023 överens om att undersöka möjligheterna till ökad samordning mellan enheterna för att skapa en mer ändamålsenlig, hållbar och verkningsfull FoU-verksamhet. Utredningsarbetet för ökad samordning mellan FoU:er i norra länet fortsätter under 2024.

  • FOU nu (äldre personer och vuxna med funktionsnedsättning) samfinansieras av de åtta kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna stad, Sundbyberg, Upplands-Bro och Upplands Väsby samt Region Stockholm.

  • FoU Nordväst (individ- och familjeomsorg) samfinansieras av samma kommuner.
    För mer information om FoU Nordväst, se www.fou-nordvast.se

  • FoU Nordost ägs av kommunerna Danderyd, Lidingö, Vaxholm, Täby och Österåker samt av Region Stockholm. Enheten arbetar med socialtjänstens samtliga verksamhetsområden (IFO, funk och äldre) samt närliggande hälso- och sjukvård.
    För mer information om FoU Nordost, se founordost.se

Kontakt

För mer information, kontakta Håkan Uvhagen, hakan.uvhagen@regionstockholm.se

Senast ändrad 2024-03-06