Tillgänglighetsredogörelse

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från oss i något annat format kan du meddela oss på webbsupport.slso@regionstockholm.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Om du vill rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet eller behöver få information från oss i något annat format, kan du kontakta oss enligt nedan. OBS! Använd inte denna kontaktväg för frågor som rör vårdärenden eller omsorg. För kontakt med vården vänligen kontakta din vårdgivare.

  • Skicka e-post till webbsupport.slso@regionstockholm.se
  • Använda kontaktformuläret

    Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

    OBS! Du kan inte använda detta formulär till frågor som rör vårdärenden eller omsorg, eller för att kontakta vårdgivare.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden
Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del PDF-dokument kan bilder och annan grafik sakna (eller ha felaktiga) textalternativ. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.
  • Flera videoklipp publicerade före 23 september 2020, saknar syntolkning.

Problem vid användning utan eller med nedsatt hörsel

  • Det kan förekomma podcasts som saknar textalternativ. 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen. Vi har också låtit utomstående experter granska flera av våra webbplatser inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Senaste bedömningen (självskattning) gjordes i april 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 5 april 2024.