Regionala samverkans- och stödstrukturer, kunskapsstyrning kommun region

FOU nu är en del av Regional Samverkans- och Stödstruktur, RSS. Syftet med RSS är att öka synergier och samverkan kring strategiskt viktiga frågor, nyttja befintliga resurser på ett mer samordnat och resurseffektivt sätt samt förbättra förutsättningar för evidensbaserad praktik inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård i länet.

Under 2021 sker fortsatt utveckling av RSS, stöd i utvecklingen av en god och nära vård samt synergier i kunskapsstyrning kommun och region.

Kontakt

För mer information kontakta Håkan Uvhagen, hakan.uvhagen@regionstockholm.se

Förändringar till följd av covid-19

Många arbeten påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbete, kontakta respektive kontaktperson.

Senast ändrad 2021-09-27