Regionala samverkans- och stödstrukturer, kunskapsstyrning kommun region

FOU nu är en del av kunskapsstyrningen inom socialtjänsten och där med en part i Regional Samverkans- och Stödstruktur, RSS.

Syftet med RSS är att öka synergier och samverkan kring strategiskt viktiga frågor, nyttja befintliga resurser på ett mer samordnat och resurseffektivt sätt samt förbättra förutsättningar för evidensbaserad praktik inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård i länet.

2023

Under 2023 sker fortsatt utveckling av kunskapsstyrningen och stöd i utvecklingen av en god och nära vård.

Kontakt

För mer information kontakta Håkan Uvhagen, hakan.uvhagen@regionstockholm.se

Senast ändrad 2023-03-23