Regionala samverkans- och stödstrukturer, kunskapsstyrning kommun region

FOU nu är en del av Regional Samverkans- och Stödstruktur, RSS. Syftet med RSS är att öka synergier och samverkan kring strategiskt viktiga frågor, nyttja befintliga resurser på ett mer samordnat och resurseffektivt sätt samt förbättra förutsättningar för evidensbaserad praktik inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård i länet.

Under 2022 sker fortsatt utveckling av RSS, stöd i utvecklingen av en god och nära vård samt synergier i kunskapsstyrning kommun och region.

Kontakt

För mer information kontakta Håkan Uvhagen, hakan.uvhagen@regionstockholm.se

Senast ändrad 2022-03-08