Regionala samverkans- och stödstrukturer, kunskapsstyrning kommun region

FOU nu är en del av kunskapsstyrningen inom socialtjänsten och därmed en part i Regional Samverkans- och Stödstruktur, RSS.

Syftet med RSS är att öka synergier och samverkan kring strategiskt viktiga frågor, nyttja befintliga resurser på ett mer samordnat och resurseffektivt sätt samt förbättra förutsättningar för evidensbaserad praktik inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård i länet.

2024

Under 2024 sker fortsatt utveckling av kunskapsstyrningen och stöd i utvecklingen av en god och nära vård.

FOU nu ingår i HÖKen – samrådsgrupp Hälsa för personer med funktionsnedsättning. FoU finns representerat i samtliga samrådsgrupper, uppdelat mellan FoU-verksamheterna.

Kontakt

För mer information kontakta Håkan Uvhagen, hakan.uvhagen@regionstockholm.se

Senast ändrad 2024-04-18