Regionala samverkans- och stödstrukturer

FOU nu är en del av Regional Samverkans- och Stödstrukturer, RSS, i Stockholms län. Syftet med RSS är att bidra till utvecklingen av evidensbaserad/kvalitetssäkrad praktik inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård som är anpassad till regionala och lokala prioriteringar.

De regionala stödstrukturerna ska:

  • kunna ge verksamheter ett praktiskt verksamhetsstöd för systematisk förbättringsarbete, uppföljning och analys, samt kompetensutveckling.bidra till utvecklingen av evidensbaserad praktik på regional och lokal nivå anpassat till regionala och lokala prioriteringar
  • vara en arena för lokala och regionala politiska prioriteringar och strategier inom välfärdsområdet
  • vara en dialogpart gentemot den nationella nivån i frågor som rör kunskapsutveckling och kunskapsstyrning
  • utgöra ett utvecklingsstöd för implementering av ny kunskap, till exempel nationella riktlinjer och nya metoder.

Målet är att utnyttja befintliga resurser på ett mer samordnat och resurseffektivt sätt samt att förbättra förutsättningarna för evidensbaserad praktik inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård i länet.

Under 2020 sker fortsatt utveckling av RSS samt synergier i kunskapsstyrning kommun och region.

Kontakt

För mer information kontakta Håkan Uvhagen, hakan.uvhagen@sll.se

Förändringar till följd av covid-19

Många arbeten påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbete, kontakta respektive kontaktperson.

Senast ändrad 2020-09-17