Verksamhetsidé och arbetssätt

Vi har en tanke – en programteori utgående från forskning rörande FoU – om hur vårt FoU-arbete länkar till vår målsättning: att stärka förutsättningarna för ökad kvalitet och effektivitet i praktiken.

Programteori

Programteori
Programteori Utgångspunkter: Lokala förutsättningar, utvecklingsbehov och utmaningar som synliggörs tillsammans med involverade parter Samskapande i arbetet Ordinarie strukturer Hållbarhet utanför FoU Följsamhet till förändring Långsiktiga relationer Vetenskapligt förhållningssätt Direkta avtryck: Ökar relevansen och användbarheten av FoU arbetet Utmaningar tas om hand i och av praktiken Utbyte/lärande mellan verksamheter Verkstad och utveckling i realtid Stärkt förmågan att hantera förändring och fortsätta utvecklas Systematiskt utforskande Senare avtryck: Parterna bättre rustade inför kommande utmaningar Synliggör lärdomar, mer praktikbaserad kunskap, värde för fler Stärkt kunskapsbaserad praktik Leder till: Stärkta förutsättningarna för ökad kvalitet och effektivitet i praktiken

Programteorin kan sammanfattas enligt följande:

  • Genom att utgå från lokala förutsättningar, utvecklingsbehov och utmaningar som synliggörs tillsammans med involverade parter. Detta är ett samskapande i arbete och följsamhet till förändring. Genom långsiktiga relationer och ett vetenskapligt förhållningssätt ökar arbetets relevans och användbarhet.
  • Utmaningar tas om hand i och av praktiken i realtid; lärande sker mellan verksamheter, samtidigt som ett utforskande förhållningssätt och förmågan att hantera förändring och fortsätta utvecklas stärks.
  • Verksamheterna blir bättre rustade inför kommande utmaningar; utifrån arbetet synliggörs ny praktikbasera kunskap till gagn för fler vilket bidar till en stärkt kunskapsbaserad praktik.

För att få ihop vår programteori använder vi oss av olika arbetssätt, evidensbaserade strategier, och aktiviteter, utifrån förutsättningar och behov. Verksamheten omfattar hela FoU-området av forskning, utvecklingsarbete, utvärdering, utbildning, workshoptekniker, seminarier, metodstöd, och handledning.

Förbättrings- och implementeringsstrategier, faciliterande och intermediära roller, strategier för samverkan, lärande nätverk samt ”knowledge broker”-strategier är några exempel på tillvägagångssätt.

Ladda ner FOU nu:s programteori (PDF)

Arbetssätt

Arbetet som bedrivs är tillgängligt för alla verksamheter, oavsett driftsform, som arbetar inom äldre- och funktionshinderområdet inom ägarkommunerna och i Region Stockholm. Medverkan sker i olika grad och kan variera över tid, utifrån behov, förutsättning, tidsram och intresse.

På grund av praktikens föränderlighet och komplexitet har vi ett följsamt förhållningssätt där arbetets metod, riktning och målsättning omprövas och anpassas kontinuerligt efter hur verkligheten ter sig. Detta för att optimera användbarhet, relevans och möjliggöra resultat som är både snabba och långsiktiga.

Senast ändrad 2021-09-19