Verksamhetsidé och arbetssätt

Vi har en tanke (en programteori, som utgår från forskning rörande FoU) om hur vårt FoU-arbete länkar till vår målsättning att stärka förutsättningarna för ökad kvalitet och effektivitet i praktiken.

Programteori
Programteori Utgångspunkter: Lokala förutsättningar, utvecklingsbehov och utmaningar som synliggörs tillsammans med involverade parter Samskapande i arbetet Ordinarie strukturer Hållbarhet utanför FoU Följsamhet till förändring Långsiktiga relationer Vetenskapligt förhållningssätt Direkta avtryck: Ökar relevansen och användbarheten av FoU arbetet Utmaningar tas om hand i och av praktiken Utbyte/lärande mellan verksamheter Verkstad och utveckling i realtid Stärkt förmågan att hantera förändring och fortsätta utvecklas Systematiskt utforskande Senare avtryck: Parterna bättre rustade inför kommande utmaningar Synliggör lärdomar, mer praktikbaserad kunskap, värde för fler Stärkt kunskapsbaserad praktik Leder till: Stärkta förutsättningarna för ökad kvalitet och effektivitet i praktiken

Ladda ner FOU nu:s programteori (PDF)

  • Genom att utgå från lokala förutsättningar, utvecklingsbehov och utmaningar som synliggörs tillsammans med involverade parter, ett samskapande i arbetet och följsamhet till förändring, långsiktiga relationer samt ett vetenskapligt förhållningssätt ökar arbetets relevans och användbarhet.
  • Utmaningar tas om hand i och av praktiken i realtid, lärande sker mellan verksamheter, samtidigt som ett utforskande förhållningssätt och förmågan att hantera förändring och fortsätta utvecklas stärks.
  • Verksamheterna blir bättre rustade inför kommande utmaningar och utifrån arbetet synliggörs ny praktikbasera kunskap till gagn för fler vilket bidar till en stärkt kunskapsbaserad praktik.

För att få ihop vår programteori använder vi oss olika arbetssätt, evidensbaserade strategier och aktiviteter utifrån förutsättningar och behov. Verksamheten omfattar hela FoU-området av forskning, utvecklingsarbete, utvärdering, utbildning, workshoptekniker, seminarier, metodstöd, handledning.

Förbättrings- och implementeringsstrategier, faciliterande och intermediära roller, strategier för samverkan, lärande nätverk samt ”knowledge broker” strategier är några exempel på tillvägagångssätt.

Arbetssätt

Arbetet som bedrivs är tillgänglig för alla verksamheter, oavsett driftsform, som arbetar inom äldre- och funktionshinderområdet inom ägarkommunerna och Region Stockholm. Medverkan sker i olika grad och kan variera över tid, utifrån behov, förutsättning, tidsram och intresse.

I och med praktikens föränderlighet och komplexitet har vi ett följsamt förhållningssätt där arbetets metod, riktning och målsättning omprövas och anpassas kontinuerligt efter hur verkligheten ter sig. Detta för att optimera användbarhet, relevans och resultat som är både snabba och långsiktiga.

Senast ändrad 2020-09-28