Personuppgiftshantering

För att kunna kommunicera, skicka ut nyhetsbrev, anordna workshops och andra sammankomster, och för andra liknande ändamål, behöver vi kunna spara uppgifter. Här kan du läsa mer om vårt arbete och om dina rättigheter.

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i EU. Förordningen ersätter den gamla personuppgiftslagen PUL och påverkar bland annat Patientdatalagen. En av de viktigaste förändringarna GDPR för med sig är att den registrerades rättigheter stärks, vilket ställer högre krav på alla som samlar in och lagrar personuppgifter. Kriteriet för vad som är att betrakta som personuppgift har också vidgats.

FOU nu välkomnar denna utveckling. Vi respekterar din integritet och tar hanteringen av dina personuppgifter på stort allvar. Nedan kan du läsa mer om vilka data vi samlar in, varför vi gör det, och vilka rättigheter du har.

De typer av data vi samlar in

Genom vår verksamhet och kommunikation med berörda och involverade parter samlar vi in vissa personuppgifter. Vi samlar in de personuppgifter du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du anmäler dig till någon av våra workshops eller evenemang, när du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev, eller när du kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler.

De uppgifter vi sparar är:

  • Nyhetsbrevet: E-post och i förekommande fall namn
  • Evenemang: Sparade uppgifter inkluderar namn, e-post, verksamhet, funktion/jobbtitel samt specialkost om detta angetts
  • Kommunikation via e-post: Samtliga uppgifter i konversationerna sparas automatiskt i vårt mejlsystem

I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor, om du till din yrkesroll är förtroendevald eller tjänsteman och därmed att betrakta som en offentlig person och då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av vårt arbete. Dessa källor innefattar sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer samt kommuners webbplatser och kundtjänst.

Viss data sparas också på din dator/mobila enhet i form av cookies (kakor), dels för rent statistiska ändamål och dels för att få vissa formulär att fungera. Läs mer om cookies längre ner.

Varför vi samlar in data och hur vi använder den

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:

  • Kunna skicka dig nyhetsbrev.
  • Kunna hantera anmälningar till exempelvis workshops och seminarier du anmält dig till, samt uppföljning utifrån dessa.
  • Kunna kommunicera med dig om du kontaktar oss via e-post, eller vid kommunikation med dig gällande något specifikt ärende.

Vi säljer inte, byter eller överför på något annat sätt dina personuppgifter till några externa parter. Endast de personer inom verksamheten som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter.

Lagring

Dina personuppgifter sparas för de ändamål som nämns ovan så länge (1) dessa behövs för utskick av FOU nu:s nyhetsbrev samt (2) så länge uppgifterna är till gagn för verksamhetens uppdrag och målsättning.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig från nyhetsbrevet, och i samband med det så upphör vi databehandling för sagda ändamål och tar bort dina personuppgifter från utskickslistan. Även vad gäller uppgifter ej relaterade till FOU nu:s nyhetsbrev kan du när som helst meddela oss om du önskar få dina uppgifter borttagna.

Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och otillbörlig åtkomst. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Cookies – lokalt sparade data

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobila enhet. Cookien består av en liten datamängd med information om vad du gör när du besöker webbplatsen. På FOU nu använder vi oss av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats, bland annat för att vissa formulär skall fungera som de ska. Cookies används också att samla in grundläggande besöksstatistik genom Google Analytics. Vi använder oss ej av statistik för att spåra specifika besökare.

Det finns två typer av cookies: (1) Permanenta cookies, som ligger kvar på din dator under en bestämd tid, och; (2) tillfälliga cookies, som lagras tillfälligt i enhetens minne under tiden du som besökare är inne på en webbsida. Tillfälliga cookies – även kallade sessionscookies – försvinner när du stänger din webbläsare.

Blockering av cookies i din webbläsare

Om du inte vill att cookies ska sparas på din enhet kan du välja att blockera dem i webbläsarens säkerhetsinställningar. Du kan också ställa in så att du får en varning varje gång webbläsaren vill spara ner en cookie till din dator.

Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Du kan neka användning av permanenta kakor utan att det påverkar funktionaliteten på webbplatsen. Nekande av sessionskakor kan dock medföra att vissa formulär på vår webbplats slutar fungera. Nekande av sessionskakor kan också medföra att vissa externa webbplatser vi använder oss av för att tillhandahålla formulär, enkäter och undersökningar slutar fungera.

Dina val och rättigheter

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, och kan begära ut en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter. Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla de tjänster till dig som beskrivs ovan.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig från nyhetsbrevsutskick, och i samband med det så upphör vi databehandling för sagda ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register. Avregistrering sker antingen via en länk längst ner i våra nyhetsbrev eller genom att kontakta andreas.e.larsson@regionstockholm.se

För förfrågningar samt begäran om radering av uppgifter, kontakta andreas.e.larsson@regionstockholm.se.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.

Senast ändrad 2021-09-27