Om oss

FOU nu är en Forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU), i samverkan mellan Region Stockholm och åtta kommuner i nordvästra länet: Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna stad, Sundbyberg, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Huvudman är Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.

Vi består av ett tiotal personer med olika utbildningar och erfarenheter från vård och omsorg samt akademi. Våra kompetenser inkluderar exempelvis förbättringsarbete, samverkan, implementering, organisations- och ledarskapsutveckling, partnerskap mellan praktik och akademi, processledning, pedagogik och kommunikation.

För att nå vår målsättning, och utifrån antaganden om att saker och skeenden hänger ihop och påverkar varandra, har vi som idé att vi delar vår tid på FOU nu med andra uppdrag och arbeten, som är i linje med FoU-uppdraget.

Sammantaget ger det oss tvärprofessionalitet, bredd och kompletterande perspektiv, stärkt omvärldsbevakning och förståelse för sammanhang och system. Detta gör oss rustade för ett potentiellt brett spektrum av utmaningar och höjer kvaliteteten på FoU-arbetet.

Förändring pågår

FOU nu:s ledord är ”Förändring pågår”. Vi värnar det nyfikna, utforskande förhållningssättet, vilket kan sammanfatts i den positiva tanken att allt kan utvecklas och förbättras. Det är vad FoU ytterst handlar om, och är en avgörande del i en föränderlig, effektiv praktik med hög kvalitet. Dessutom gör det vård- och omsorgsarbetet roligare, modernare och mer attraktivt, vilket stärker möjligheterna till god rekrytering och till att behålla personal.

Senast ändrad 2022-02-08