Om oss

FOU nu är en Forsknings- och Utvecklingsverksamhet i samverkan mellan Region Stockholm och de sju kommuner Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna stad, Upplands-Bro och Upplands Väsby i nordvästra länet. Huvudman är Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.

Vi är cirka 10 personer med olika utbildningar och erfarenheter från vård, omsorg samt akademi och kompetenser inom ex förbättringsarbete, samverkan, implementering, organisations- och ledarskapsutveckling, partnerskap mellan praktik och akademi, processledning, pedagogik och kommunikation.

För att nå vår målsättning och utifrån antaganden om att saker och skeenden hänger ihop och påverkar varandra, har vi som idé att vi delar vår tid på FOU nu med andra uppdrag och arbeten, som är i linje med FoU-uppdraget.

Sammantaget ger det oss tvärprofessionalitet, bredd och kompletterande perspektiv, stärkt omvärldsbevakning och förståelse för sammanhang och system, vilket gör oss rustade för olika utmaningar och höjer kvaliteteten på FoU-arbetet.

Förändring pågår

FOU nu:s ledord är ”Förändring pågår”. Vi värnar och tillsammans med praktiken stärker vi det nyfikna, utforskande förhållningssättet, och den positiva tanken att allt kan utvecklas och förbättras. Det är vad FoU ytterst handlar om och är en avgörande del i en föränderlig effektiv praktik med hög kvalitet. Dessutom blir vård och omsorgsarbetet roligare, modernare och mer attraktivt vilket stärker möjligheterna till rekrytering och att behålla personal.

Senast ändrad 2020-09-28