Brukarstyrd tjänsteutveckling, delaktighet

Metodstöd för att involvera brukare i utvecklingsarbeten, i arbeten för att förstå behov eller vid uppföljning. Eventuellt lärandenätverk för de som arbetar med brukarstyrd tjänsteutveckling alternativt utveckla former för ökad delaktighet.

Kontakt

Elisabeth Lauritzen elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se