Regional samverkan

En nyckelaspekt av vård och omsorg med hög kvalitet är samverkan och sökandet av synergieffekter mellan olika verksamheter och arbeten. Det gäller även FoU där vi samarbetar mellan FoU:er, centrumbildningar, kompetenscentra och med regionala nätverk. Genom länsövergripande samarbete och samverkan kan vi uppnå mer än varje enhet kan för sig samtidigt som lokala och regionala perspektiv möts och utvecklas.

Läs mer på undersidorna om FOU nu:s pågående arbeten på detta område.

Senast ändrad 2024-02-20