Stöd och kunskap förebyggande och delaktighet

Centralt i omställningen mot god och nära vård och omsorg samt i den kommande nya Socialtjänstlagen är fokus på förebyggande arbete och i det en ökad delaktighet av brukare och patienter i utveckling av vård och omsorg.

Läs mer på undersidorna om FOU nu:s pågående arbeten på detta område.

Senast ändrad 2024-03-12