DELAD – Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället

Länsövergripande arbete för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och lärande för att motverka digitalt utanförskap.

Forum för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i länet, parallellt med medverkan i forskningsprojekt i syftet att tillsammans med socialtjänst i Stockholms län och personer som befinner sig i digitalt utanförskap, undersöka hur man kan främja nyanlända och äldre personers delaktighet i det digitaliserade samhället.

Arbetet har bidragit till kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna m.fl. i länet samt bidragit till att regionala nätverk startat kring digitalt stöd i hemmet/it-fixare.

Arbetet har bidragit till forskningsprojekt/ansökan i syftet att tillsammans med verksamheter + personer som befinner sig i digitalt utanförskap, undersöka hur man kan främja delaktighet i det digitaliserade samhället.

Kontakt

För mer information, kontakta Elisabeth Lauritzen elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se

Senast ändrad 2024-03-06