Stöd nya Socialtjänstlagen

Nytt arbete för att inledningsvis sondera hur FoU på bästa sätt kan bidra och vara ett stöd i den kommande omställningen, t.ex. facilitera lärande mellan kommunerna.

Genomförs i samarbete med FoU Nordväst

Kontakt