Erfarenhetsutbyte kring fast omsorgskontakt inom hemtjänst

Nytt nätverk, med samtliga kommuner. Tematräffar planeras under 2024.

Kontakt