Kortare lunchseminarier

Kortare seminarier tillsammans med verksamheter, utifrån olika frågor/områden som är aktuella ”just nu”.

Vi planerar kortare seminarier tillsammans med verksamheter, över en lunch eller eftermiddagsworkshop, utifrån olika frågor/områden som är aktuella ”just nu”. Cirka två per termin.

Dessa seminarier kan ge snabb input, problematisera en fråga, skapa samverkansytor, ge upphov till nätverk, tas vidare av FoU eller fortsätta i annat forum och form.

Seminarier kan fokusera på exempelvis:

 • Boende för personer med kognitiv sjukdom/demens
 • Innovativa arbetssätt. Aktiv/medskapande/involverade/egenvård brukare/patient/anhöriga i vård och omsorg; från design av nya tjänster till egenvård, uppföljning och frågor kring kvalitet. Skapa självständighet och trygghet hos de som bor hemma. Intresse för tjänstedesign som en metod utifrån detta
 • God vård och omsorg i hemmet. Utveckling av hemtjänstens roll och flexibilitet
 • Öppen/förebyggande verksamhet inklusive samverkan med civilsamhälle. Hur lära av varandra, vilken kunskap finns och hur utvecklar vi tillsammans kunskapen om innehåll, tillvägagångsätt etc.

Seminarier planerade i dagsläget

 • 21 mars: "Vårdövergångar i ett komplext vård- och omsorgssystem"
  Talare: Carl Willers, Rosalind Pfaff, och Elisabeth Rydwik
  Läs mer här: Lunchseminarium: Vårdövergångar i ett komplext vård- och omsorgssystem

 • Maj: "STEG-projektet förebyggande"
  Talare: Emma Granström
  Mer information kommer.

 • TBA: "Samverkan yngre kognitiv svikt"
  Talare: Elisabeth Lauritzen
  Mer information kommer.

Senast ändrad 2024-04-17