Lunchseminarium: Vårdövergångar i ett komplext vård- och omsorgssystem

  • 2024-03-21

  • 12 - 12.45

  • Digitalt via Microsoft Teams

Vårens första lunchseminarium från FOU nu är på temat "Vårdövergångar i ett komplext vård- och omsorgssystem".

Under föreläsningen kommer resultat från tidigare studier om riskfaktorer för återinläggning efter geriatrisk slutenvård att presenteras och diskuteras. Vi kommer också att beskriva en samskapandeprocess som skall genomföras under 2024 tillsammans med representanter från geriatrisk slutenvård, primärvård och kommunal vård och omsorg i syfte att ta fram en modell för vårdövergångar.

Talare

  • Carl Willers, forskare, FOU nu
  • Rosalind Pfaff, doktorand, FOU nu
  • Lisa Herulf Scholander, forskare, FOU nu
  • Elisabeth Rydwik, docent och lektor, FOU nu

Datum

21 mars 2024, kl. 12:00–12:45

Plats

Digitalt via Microsoft Teams

Anmälan

Sista anmälningsdatum har nu passerat. (2024-03-21)

Forskning och utveckling, Seminarium