Lärande och erfarenhetsutbyte IBIC

Arbetet syftar till att stödja införandet av arbetssättet IBIC (Individens behov i centrum) i FOU nu:s ägarkommuner.

Individens behov i centrum, IBIC (en vidareutveckling av Äldres behov i centrum, ÄBIC), är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt rörande vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning som har behov av insatser i sin dagliga livsföring enligt SoL eller LSS. Arbetssättet underlättar för säker informationsöverföring och utgör en viktig del av den dokumentation som behövs för att hantera alla de uppgifter som är nödvändiga i utredning, beställning, planering, genomförande och uppföljning.

FOU nu har ett lärande nätverk för berörda personer inom kommunerna för att stödja gemensamt lärande om arbetet med IBIC. Nätverket träffas 1–2 ggr/termin.

Ny form för nätverket ska utformas under 2024.

Kontakt

För mer information kontakta Emma Granström, emma.granstrom@regionstockholm.se

Senast ändrad 2024-03-06