Lärande och erfarenhetsutbyte IBIC

Arbetet syftar till att stödja införandet av arbetssättet IBIC (Individens behov i centrum) i FOU nu:s ägarkommuner.

Individens behov i centrum, IBIC (en vidareutveckling av Äldres behov i centrum, ÄBIC), är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt rörande vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning som har behov av insatser i sin dagliga livsföring enligt SoL eller LSS. Arbetssättet underlättar för säker informationsöverföring och utgör en viktig del av den dokumentation som behövs för att hantera alla de uppgifter som är nödvändiga i utredning, beställning, planering, genomförande och uppföljning.

FOU nu har ett lärande nätverk för berörda personer inom kommunerna för att stödja införandet av IBIC. Nätverket träffas 1–2 ggr/termin. Utöver detta bjuder FoU-enheterna i länet in till gemensamma träffar.

Kontakt

För mer information kontakta Emma Granström, emma.granstrom@regionstockholm.se

Senast ändrad 2022-10-07