Spridning av kunskap, stöd vid implementering samt lärande nätverk

Ett sätt att stärka en evidensbaserad praktik är att söka, sprida och diskutera kunskap samt att stärka implementering i praktiken. Lärande nätverk är ett verktyg och ett arbetssätt för att uppnå detta, som möjliggör för verksamheter att utbyta kunskaper och erfarenheter och att lära av varandra.

Läs mer på undersidorna om FOU nu:s pågående arbeten på detta område.

Senast ändrad 2024-02-20