God nära vård – vad fungerar, för vem, under vilka omständigheter och varför?

Den pågående omställningen mot "god och nära vård" innebär genomgripande förändringar av kommunal och regional vård och omsorg. Ett FoU-gemensamt planeringsprojekt sonderar terrängen.

De fyra FoU:erna inom äldreområdet (FOU nu, FoU Nordost, Nestor FoU-center, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum) erhöll tillsammans med Akademiskt Primärvårdcentrum planeringsbidrag från Forte för att undersöka förutsättningarna för att genomföra ett forskningsprojekt om denna omställning. Planeringsbidragets syfte var att förbereda för ett större framtida forskningsprojekt och etablera samarbeten med bland annat praktik och brukare.

Vilka områden och frågor tycker verksamheter är relevanta att undersöka, och vilka verksamheter är intresserade av att medverka i det framtida forskningsarbetet? Kortare enkäter togs fram och samtal med personer som är engagerade inom god och nära vård i kommun, region och civilsamhälle genomfördes. Förutsättningarna för ett framtida projekt utvärderades, och en forskningsanslagsansökan togs fram. Materialet som samlades in kommer också framöver kunna användas i FoU:ernas arbete med att stödja kommunernas pågående utveckling- och omställningsarbete.

Hösten 2023 skickades en ansökan in till Forte med projekttiteln "Utveckling och utvärdering av en praktisk guide för att samskapa sammanhållen vård och omsorg – ett aktionsforskningsprojekt för och med socialtjänst, primärvård och äldre personer". Om forskningsprojektet blir beviljat vill vi stödja omställningen mot god och nära vård i ett praktiknära projekt med fokus på samverkan kring äldre personer.

Kontakt

Maria "Mia" Flink, maria.flink@regionstockholm.se, tel. 070-278 83 57

Senast ändrad 2024-02-20