Vårt uppdrag

FOU nu är en praktikfinansierad FoU-verksamhet och vår målsättning är praktikorienterad: Att stärka förutsättningarna för ökad kvalitet och effektivitet inom vård och omsorg om äldre personer och vuxna med funktionsnedsättning.

Utifrån vår målgrupp äldre personer, vår samfinansiering mellan region och kommun, och där kvaliteten ofta utmanas i praktiken har samverkan mellan kommun och region samt frågor rörande sammanhållen vård och omsorg särskild betydelse.

Våra arbeten kan initieras på flera olika sätt men utgår från vårt övergripande uppdrag samt prioriterade områden som ta fram och revideras årligen tillsammans med berörda parter.

Prioriterade områden (utan inbördes ordning) är att:

  1. Stärka samverkan mellan hälso- och sjukvård och omsorg lokalt och bidra till stärkt samverkan utifrån ett regionalt perspektiv
  2. Stärka kapacitet för systematisk kvalitetsutveckling, implementering och en kunskapsbaserad praktik
  3. Stärka utveckling av vård och omsorg nära brukaren/patienten i hemmet
  4. Stärka kompetens, lärande och utveckling

Verksamhetsplan & verksamhetsberättelse

Senast ändrad 2021-05-03