Vårt uppdrag

FOU nu är en praktikfinansierad FoU-verksamhet och vår målsättning är praktikorienterad: Att stärka förutsättningarna för ökad kvalitet och effektivitet inom vård och omsorg om äldre personer och vuxna med funktionsnedsättning.

Utifrån vår målgrupp den äldre personen, och vår samfinansiering från region och kommun, har samverkan mellan kommun och region särskild betydelse. Det är där kvaliteten ofta utmanas i praktiken, och det är därför frågor rörande sammanhållen vård och omsorg får så stor vikt.

Våra arbeten kan initieras på flera olika sätt men utgår från vårt övergripande uppdrag samt från de prioriterade områden som tas fram och revideras årligen tillsammans med berörda parter.

Prioriterade områden för FOU nu (utan inbördes ordning) är att:

  1. Stärka samverkan mellan hälso- och sjukvård och omsorg lokalt, samt bidra till stärkt samverkan utifrån ett regionalt perspektiv
  2. Stärka kapaciteten för systematisk kvalitetsutveckling, implementering och en kunskapsbaserad praktik
  3. Stärka utvecklingen av vård och omsorg nära brukaren/patienten i hemmet
  4. Stärka kompetens, lärande och utveckling.


/Håkan Uvhagen, verksamhetschef

Senast ändrad 2021-09-19