Vårt uppdrag

FOU nu är en praktikfinansierad FoU-verksamhet och vår målsättning är praktikorienterad: Att stärka förutsättningarna för ökad kvalitet och effektivitet inom vård och omsorg om äldre personer och vuxna med funktionsnedsättning.

Utifrån vår målgrupp den äldre personen, och vår samfinansiering från region och kommun, har samverkan mellan kommun och region särskild betydelse. Det är där kvaliteten ofta utmanas i praktiken, och det är därför frågor rörande sammanhållen vård och omsorg får så stor vikt.

Våra arbeten kan initieras på flera olika sätt men utgår från vårt övergripande uppdrag samt från de prioriterade områden som tas fram och revideras årligen tillsammans med berörda parter.

Fokus för FOU nu 2024 ligger på Stöd i omställningen till god och nära vård och omsorg samt Stöd i omställning till den nya Socialtjänstlagen. Arbetet sker via ett antal fokusområden:

  • Stöd och kunskap för samverkan
  • Stöd och kunskap för kompetens och kunskapsbaserad praktik
  • Stöd och kunskap för förebyggande och delaktighet
  • Lärandenätverk
  • Regional samverkan.


/Håkan Uvhagen, verksamhetschef

Senast ändrad 2024-02-28