Nätverk för chefer förebyggande verksamhet

Nytt nätverk med samtliga kommuner.

Erfarenhetsutbyte bland annat kring uppdrag, nytta och uppföljning. Möjlighet att bredda till att inkludera hela socialtjänsten.

Tre träffar planeras under våren 2024.

Kontakt