Regional samverkan avseende funktionshinderfrågor

Nätverk för att bidra till att erfarenheter och ny kunskap kommer länets personer med funktionsnedsättning till gagn.

Forsknings- och utvecklingsenheter samt kompetenscentra som på olika sätt arbetar med funktionshinderfrågor (socialtjänst och hälso- och sjukvård) i Stockholms län har sedan flera år ett nätverk för samverkan kring; Hur kan vi på bästa och mest effektiva sätt bidra till att de forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter som finns får god spridning i länet och skapar nytta hos verksamheter som möter personer med funktionsnedsättning. Öppen digital konferens om forskning och utveckling Funk i Stockholms län, 1 ggr/år. Nästa 12 mars 2024. Tema: Hälsa.

Läs mer här om konferensen: Fokus funktionshinder forskning – utveckling – kompetens i Stockholms län 2024

Kontakt

För mer information kontakta Elisabeth Lauritzen, elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se

Senast ändrad 2024-03-06