Fokus funktionshinder forskning – utveckling – kompetens i Stockholms län 2024

  • 2024-03-12

  • 13.30 - 15

  • Digitalt

Storsthlm anordnar en eftermiddag om hälsa för personer med funktionsnedsättning – fysiskt, psykiskt och socialt.

Storsthlm bjuder in till en inspirerande eftermiddag den 12 mars 2024! FOU nu är medarrangörer tillsammans med Funktionsrätt Stockholms län, Habilitering & Hälsa, FoU Nordost, Länsstyrelsen Stockholm och Forum Carpe.

Du får ta del av det pågående arbetet inom forskning, utveckling och kompetens i Stockholms län, och hur det arbetet relaterar till hälsa för personer med funktionsnedsättning.

Eftermiddagen bjuder på korta presentationer från flera av länets aktörer för dig som vill ha en övergripande bild över delar av det som pågår.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med styrning, ledning och utveckling på strategisk nivå inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård i Stockholms län.

Information och anmälan

Läs mer på Storsthlms hemsida: Fokus funktionshinder forskning – utveckling – kompetens i Stockholms län 2024 | Storsthlm

Forskning och utveckling