Organisation

FOU nu är en forsknings- och utvecklingsverksamhet i samverkan mellan Region Stockholm och de åtta kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna stad, Sundbyberg, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

Vår styrgrupp består av representanter från samverkande parter. Utöver en fortlöpande dialog över året har styrgruppen två styrgruppsmöten per termin. För kommunerna utgörs styrgruppen av socialchef eller motsvarande tjänsteman med ansvar för äldreomsorg och insatser till funktionsnedsatta. Region Stockholms tjänstemannaledning utser regionens representanter. FOU nu är en verksamhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde, Region Stockholm, och tar därmed del av samverkan mellan regionen och Karolinska Institutet.

De arbeten som FOU nu bedriver är förankrade via FoU–rådet, där representanter från samverkande parter sitter. Rådet träffas fyra gånger per år inför styrgruppsmötena och utgör en länk mellan kommunernas och regionernas verksamheter och FOU nu. Respektive part utser vilka som ingår i rådet; ofta rör det sig om centralt placerade tjänstemän med ansvar för kvalitets- och utvecklingsfrågor som berör vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. En kontinuerlig dialog med FoU-rådet stärker relevansen och användbarheten av FOU nu:s arbete.

Styrgrupp

 • Maria Andersson, enhetschef Psykiatri och samverkan, Avdelningen för närsjukvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, 08-12313200
 • Lena Burman Johansson, socialchef, Ekerö, 08-124 571 00
 • Anneli Lagerberg, tf socialdirektör, Järfälla, 08-580 285 00
 • Annika Vogel, förvaltningschef, Äldre- och omsorgsförvaltningen, Sigtuna, 08-591 260 00
 • Anna-Karin Stillfors, tf förvaltningschef, Vård- och omsorgskontoret, Sollentuna, 08-579 210 00
 • Helena Åhman, förvaltningschef, Omvårdnadsförvaltningen, Solna stad, 08-746 10 00
 • Helene Bengtson, direktör, Sektorn för välfärd och omsorg, Sundbybergs stad, 08-706 80 00
 • Mitra Ghanad, socialchef, Upplands-Bro, 08-581 690 00
 • Maria Röstberg, tf socialchef, Upplands Väsby, 08-590 970 00

FoU-råd

 • Gunilla Benner Forsberg, Samverkan och stöd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, 08-123 132 00
 • Elin Örberg, biträdande enhetschef LSS-verksamheter, Ekerö, 08-124 576 12
 • Nina Nisser, utvecklingsledare, Socialnämnden, Ekerö, 08-124 571 00
 • Loreto Ormeno, Järfälla, 08-580 285 00
 • Elise Pettersson, Järfälla, 08-580 285 00
 • Judith Berntsson, Järfälla, 08-580 285 00
 • Ylva Agrell, enhetschef, Sigtuna, 08-591 260 00
 • Ida Tegnerfjord, Sollentuna, 08 579 210 00
 • Jessica Weisten, Sollentuna, 08 579 210 00
 • Ann Nordahl, Sollentuna, 08 579 210 00
 • Mona Zakeri, kvalitetsutvecklare, Omvårdnadsförvaltningen, Solna stad, 08-746 10 00
 • Monica Lickander, Solna stad, 08-746 10 00
 • Rickard Ekwall, Solna stad, 08-746 10 00
 • Ida Lorenzson, Sundbybergs stad, 08-706 80 00
 • Ylva Kjell, MAR, Sundbybergs stad, 08-706 80 00
 • Eva Wallin, Upplands-Bro, 08-581 690 00
 • Stina Forsberg, Kvalitetsutvecklare, Upplands-Bro, 08-581 690 00
 • Marita Lindell Jansson, MAS, Upplands-Bro, 08-581 690 00
 • Helena Bonnevier, sakkunnig, Social- och omsorgskontoret, Upplands Väsby, 08-590 970 00
 • Katarina Blomstrand, sakkunnig, Social- och omsorgskontoret, Upplands Väsby, 08-590 970 00

Senast ändrad 2022-02-08