Nätverk för de som utvecklar dagverksamhet för personer med kognitiv sjukdom

FOU nu erbjuder stöd för utveckling av dagverksamheter.

Ett tema för 2024 är involvering av brukare, bland annat yngre med demens, i utvecklingen av aktiviteter och dagverksamheter.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom har högsta prioritet i de nationella riktlinjerna. Flera kommuner inom FOU nu lyfter vikten av att utveckla dagverksamheternas uppdrag och innehåll. I juni 2020 kom den första nationella vägledningen.

FOU nu har sedan 2013, tillsammans med kommunerna, arbetat med frågor om utveckling av dagverksamhet för personer med demenssjukdom. När Socialstyrelsen 2020 tog fram den första nationella vägledningen för dagverksamheten ingick FOU nu i deras expertgrupp.

FOU nu har nu ett aktivt nätverk för de som har i uppdrag att utveckla dagverksamheten för personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom.

FOU nu bidrar med metodkompetens och nätverk för de som önskar utveckla innehållet i dagverksamhetdemens, exempelvis utifrån tjänstedesign.

Kontakt

För mer information, kontakta Elisabeth Lauritzen vid FOU nu, elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se

Senast ändrad 2024-03-06