Webbaserad introduktion till reflektion

FOU nu har tillsammans med Äldrecentrum tagit fram en lättillgänglig, webbaserad introduktion till reflektion för att ge kunskap och inspiration till verksamheter att själva ta nästa steg i reflektionsarbetet.

Det här är ett avslutat arbete

FOU nu och Äldrecentrum har gemensamt tagit fram en webbaserad introduktion till reflektion. Många verksamheter har efterfrågat en vägledning i reflektion, inte minst sedan Coronapandemin startade. Pandemin har för många inneburit förändringar i arbetslivet i termer av förändrade arbetsuppgifter, nya kollegiekonstellationer och en stor dos av osäkerhet, oro och inte sällan rädsla.

Även introduktionens digitala format är en anpassning till de nya spelreglerna under pandemin.

– Vi har behövt tänka om och vara kreativa kring hur vi kan arbeta för att svara mot de behov som finns i verksamheterna. Det handlar till exempel om att förbättra förutsättningarna för personal och chefer att orka hantera det de står i just här och nu. Samtidigt vill vi bygga in ett mindset kring livslångt lärande genom reflektion, som i sin tur bidrar till att stärka dem i deras professionella roller, säger Charlotte Klinga, vetenskaplig ledare på FOU nu, som tillsammans med Äldrecentrums utredare Åsa von Berens och utbildare Marie Birge Rönnerfält har utarbetat det nya materialet.

Reflektion är viktigt ur flera aspekter, både för den individuella professionella utvecklingen och för utveckling av medarbetargrupper och ledningsgrupper. Genom individuell reflektion kan man öka sin självkännedom, vilket gör oss bättre rustade att hantera olika situationer i arbetslivet. Gruppreflektion synliggör fler perspektiv och kan ge nya insikter om oss som en del av gruppen och gruppen som helhet, vilket möjliggör kontinuerlig grupputveckling – Reflektion i och om arbetslivet borde vara en central del på alla arbetsplatser. Forskning visar att personal som reflekterar kring känslomässiga, sociala och etiska utmaningar i arbetslivet upplever mindre oro och stress och högre grad av välbefinnande. Gemensam reflektion förbättrar också teamarbetet och ökar empatin för brukare, patienter och arbetskamrater, säger Charlotte Klinga.

Se introduktionen

Kontakt

För mer information kontakta charlotte.klinga@regionstockholm.se.

Senast ändrad 2022-03-08