Dagverksamhetens stora potential (2014–2019)

Vilken roll kan dagverksamheten för personer med demenssjukdom ha i den samlade demensvården, och hur utnyttjas dess potential på bästa sätt?

Det här är ett avslutat arbete

Under hösten 2014 bedrevs ett gemensamt projekt där personal från alla sju kommunerna deltog. Deltagarna kom från olika delar av organisationen; beställare, nyckelpersoner, biståndsbedömare, chefer och personal samt anhörigstöd och hemtjänst. Vi hade erfarenhetsutbyte och fördjupade diskussioner kring de områden som deltagarna uppfattade som mest angelägna. Arbetet presenterades med utställning på Svenska demensdagarna i Karlstad maj 2015.

2015 startades ett nätverk på initiativ från personal på dagverksamheter. Dagverksamheter i Ekerö, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Järfälla, Sigtuna och Solna deltar, och träffas i varandras lokaler för att utbyta erfarenheter, idéer och tips. Här lyfts allt från kakrecept och boktips till större framtidsfrågor och dilemman i arbetet. Inspirerad av träffarna har verksamheter ändrat om i sina lokaler, bjudit in till samverkansmöten, börjat med ”prova på”-tider för personer med kognitiv svikt, börjat använda paddor som pedagogiskt stöd och mycket mer. Alla som arbetar på eller med dagverksamheter är välkomna att delta.

Under 2018 och 2019 fortsatte arbetet med att utveckla innehållet i dagverksamheter för personer med demenssjukdom, i samarbete med Silviahemmet och Svenskt Demenscentrum.

För mer information, kontakta Elisabeth Lauritzen vid FOU nu, elisabeth.lauritzen@sll.se