Multisjuklighet (2015–2018)

En pilotstudie genomfördes i samarbete mellan FOU nu, Jakobsbergsgeriatriken, Danderydsgeriatriken, Stockholmsgeriatriken och Karolinska Institutet.

Det här är ett avslutat arbete

Det övergripande syftet var att kartlägga den äldre personens hälsa och funktionstillstånd över tid. En pilotstudie genomfördes för att undersöka genomförbarheten av ett större forskningsprojekt. Under våren 2015 fick tre team vid respektive klinik information om studiens upplägg och tränades i att använda de mätinstrument som användes i studien, hur de skulle dokumentera samt hur rekrytering och genomförande skulle ske. Teamen inkluderade patienter boende i Solna och Vasastan och undersökte deras hälsa och funktion innan utskrivning samt i hemmet efter 1 och 3 månader.

Resultaten visade att 35 (21 män/14 kvinnor) av 89 tillfrågade patienter tackade ja till att delta i studien. Det tog i medeltal 70 minuter att genomföra testbatteriet innan utskrivning och 124 minuter vid hembesök (inklusive restid) och deltagarna klarade bra av att genomföra alla tester och frågeformulär. Medelåldern var 84 år, kvinnorna var signifikant äldre än männen. En övervägande andel klassificerades som sköra, alla hade fler än två sjukdomar och 27 deltagare var beroende i dagliga aktiviteter.

En artikel som beskriver studien är publicerades 2018 i tidskriften European Journal of Person Centered Healthcare, vol 6, nummer 3.

Läs artikeln här: Dreilich M, Boström A-M, Rydwik E: Post-discharge follow-up assessments of frail older people in their home environment: Is it feasible? [2018] (PDF)

Kontaktperson: Elisabeth Rydwik, elisabeth.rydwik@sll.se