Inequalities and multiple discrimination in access to health (2011–2012)

En jämförelse mellan europeiska länder i syfte att kartlägga och undersöka samt föreslå policyåtgärder angående förekomsten av multipel (intersektionell) diskriminering i hälso- och sjukvården.

Det här är ett avslutat arbete

FOU nu medverkar för Sveriges del i ett EU-projekt tillsammans med länderna England, Italien, Österrike och Tjeckien.

En jämförelse mellan länderna kommer att genomföras i syfte att kartlägga och undersöka samt föreslå policyåtgärder angående förekomsten av multipel (intersektionell) diskriminering i hälso- och sjukvården.

En forskningsöversikt, policyanalys, juridisk översikt samt intervjuer med 36 brukare/patienter (med olika kön, ålder, etnicitet och funktionshinder) och 25 hälso- och sjukvårdspersonal (från olika personalkategorier) utgör huvudsakliga innehållet i projektet.

Projekttiden är 11 månader. Projektansvarig från Sverige är Dr. Helene Brodin, FOU nu. Till hennes hjälp knyts två jurister från Lunds universitet och två sociologer, en från Malmö högskola och en från Oxford Brookes University.

Läs kortfattad beskrivning av projektet:

Projektplan publiceras inom kort.

För mer information, kontakta Dr. Helene Brodin, FOU nu, helene.brodin@sll.se