Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län (2017–2018)

FOU nu har tillsammans med de tre andra äldre-FoU:erna, FoU Nordost, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, genomfört en fördjupad analys av stödinsatser till personer över 65 år med psykisk ohälsa.

Det här är ett avslutat arbete

Arbetet har genomförts inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län – en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting. Analysarbetet har resulterat i både ett antal delrapporter från de olika FoU:erna, och en gemensam rapport.

Det uppdragsgivaren, Storsthlm (f.d Kommunförbundet Stockholms Län), Stockholms läns landsting och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) bland annat har velat få svar på är:

  1. Vilken typ av hjälp kan man erbjuda äldre personer med psykisk ohälsa och vilka insatser rör det sig om?
  2. I vilken utsträckning täcker nuvarande insatser existerande behov?

Gemensam rapport

Resultaten presenteras i en gemensam rapport. Resultaten från projektet kommer att ligga till grund för en ny handlingsplan avseende psykisk hälsa i Stockholms län.

Ladda ner den gemensamma rapporten här: Karlsson, Klinga, Rydwik, Lindqvist, Nordlund, Ranung, Lennartsson, Sonde: Analys av stöd till personer över 65 år som har eller riskerar psykisk ohälsa inom Stockholms län [2018] (PDF)

Delrapport från FOU nu

Ladda ner FOU nu:s delrapport här: Klinga, Rydwik: Stödinsatser för äldre som har eller riskerar psykisk ohälsa – delprojekt 1 [2018] (PDF)

Mer information