Effektivisering och ökad kvalitet genom videoteknik (2018)

Ett arbete som syftar till att söka olika former för kunskapsöverföring avseende användning av videoteknik för en tryggare och effektivare vårdkedja.

Det här är ett avslutat arbete

En förutsättning för en sammanhållen vård och omsorg är att involverade parter inklusive patient/brukare och anhörig/närstående hittar former för kunskapsöverföring och samordning utifrån den enskilda individen. Detta kan ske på olika sätt. För att effektivisera (tidsvinster) och öka kvaliteten på samordningen (såväl inför som under och efter mötet) lyfts användning av videoteknik fram som en viktig aspekt. Inte minst gäller detta anhöriga, som om de vill istället får möjlighet att delta via telefon. Resultatet skulle bli en tryggare vårdkedja för den äldre.

Involverade i denna process just nu är Järfälla kommun, Upplands-Bro kommun, Solna kommun, Sundbybergs kommun, Ekerö kommun, Sollentuna kommun, Sigtuna kommun, Upplands Väsby kommun samt Jakobsbergsgeriatriken, Jakobsbergs AVC, Kallhälls NVC, Danderydsgeriatriken och Hjärtkliniken vid Danderyds sjukhus, som bestämt sig för att i samverkan med FOU nu testa att använda videokonferensteknik vid gemensamma möten gällande samordnad vårdpanering. I framtiden kan de komma att använda videokonferenstekniken även för andra resfria möten.

Under 2018 ger FOU nu stöd till samverkan mellan kommuner, slutenvård och öppenvård för ökad användning av videoteknik för vårdplaneringsmöten/samordnad individuell planering på distans. Möjligheterna att inkludera patienten/brukaren och använda tekniken för möten inom och mellan verksamheter bör utvecklas. Samarbete med akutsjukhusen samt andra FoU-strukturer ska utvecklas.

För mer information kontakta Håkan Uvhagen, hakan.uvhagen@sll.se.