Frivilligas insatser inom äldrevården (2009)

Syftet med projektet är att undersöka förutsättningar för att ta tillvara och integrera frivilligas insatser för patienter som vårdas inom äldrevården samt att eventuellt utveckla en modell för sådant arbete.

Det här är ett avslutat arbete

Tillvägagångssättet är att undersöka förutsättningar utifrån äldre personers önskemål och behov, lagstiftning, fackliga föreskrifter, attityder, etc samt ta del av erfarenheter från andra försök och områden nationellt och internationellt. Det är centralt att ta kontakt med relevanta lokala organisationer samt undersöka behov av kontroll och projektledning för eventuellt genomförande.

Om utredningen visar positivt resultat ska en modell utvecklas som sedan testas och utvärderas.

Projektet är i uppstartsfas och projektplan kommer att publiceras inom kort.

Projektet sker i samarbete mellan Jakobsbergsgeriatriken, ASiH Nordväst, frivilligorganisationer samt FOU äldre norr.

Kontaktperson: Malin Svanberg