Hinder och möjligheter till självständighet för personer med funktionsnedsättning – Självständighetens labyrint (2014–2018)

Ett arbete som syftade till att bättre förstå behov relaterade till självständighet för personer med funktionsnedsättning. Arbetet mynnade ut i publiceringen av materialet "Självständighetens labyrint".

Det här är ett avslutat arbete

Hur kan vi förstå mer om vad som ger personer med funktionsnedsättning ökade möjligheter att leva ett självständigt liv? FOU nu bedrev 2014–2018 ett utvecklingsarbete kring självständighet för personer i yrkesverksam ålder (18–64 år) med intellektuella, psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Arbetet tog sin utgångspunkt i en intervjustudie som genomfördes 2013. Resultatet presenterades i skriften ”Självständighetens labyrint”.

Materialet Självständighetens labyrint

"Självständighetens labyrint" består av en huvudskrift samt två kompletterande material:

Självständighetens labyrint – vägval, hinder och öppningar (2015)
Självständighetens labyrint kan antingen laddas ner fritt eller beställas i tryckt version. Vägen till ökad självständighet var som en labyrint där vägval, hinder och öppningar fanns, men var svåra att få syn på och förstå. Stöd har olika effekter för olika personer och beror på individens behov, situation och önskemål och varierar över tid. Skriften är tänkt att inspirera till fortsatt dialog, nyfiket utforskande och reflektion kring hur personal och berörda personer tillsammans kan göra förbättringar mot att leva ett självständigt liv.

Självständighetens labyrint: Studiematerial (2016)
Studiematerialet lanserades året därpå, och ger dig tips och handfasta råd för hur du kan starta en studiecirkel för att arbeta med självständighet för personer med funktionsnedsättning. Också studiematerialet kan laddas ner eller beställas i tryckt version.


Självständighetens labyrint: Tips för utvecklingsarbete
(2017)

En kort skrift med tips på hur du kan använda Självständighetens labyrint i utvecklingsarbetet på din enhet.


Forskningsstudien, 2013–2015

Bakgrund

Personer med funktionsnedsättning har betydligt sämre levnadsförhållanden än befolkningen i stort. Diskriminering i utbildning, arbete och sjukvård kostar dessutom samhället miljarder kronor årligen. Personer med funktionsnedsättning har nedsatt hälsa som primärt beror på barriärer i samhället och inte funktionsnedsättningen.

Utvecklingsarbete, 2015–2017

Direkt efter att studien publicerades tog ett utvecklingsarbete sin början, för att förvalta och utveckla de lärdomar studien gett, ett utvecklingsarbete som har utformats i samarbete med kommunerna. Arbetet har involverat alla nivåer; politiker, ledning, handläggare och verksamheter, samt samarbete med andra aktörer, forskare med flera. Varje år har ca 50 – 100 personer medverkat.

Utvecklingsarbete, 2018

Fokus för 2018 var att dra nytta av det arbete som gjorts, i form av fortsatt spridning av resultat från utvecklingsarbetet samt lokalt stöd till utvecklingsarbete.

Kontakt

För mer information, kontakta Elisabeth Lauritzen, elisabeth.lauritzen@sll.se.

Kontaktpersoner i kommunerna

  • Ekerö: Camilla Andersson, camilla.andersson@ekero.se
  • Järfälla: Elise Pettersson, elise.pettersson@jarfalla.se
  • Sigtuna: Sofia Egerström, sofia.egerstrom@sigtuna.se
  • Sollentuna: Kersti Liren Göransson, kersti.liren.goransson@sollentuna.se; Marie-Louise Sahlén Stolperud, marie-louise.sahlen.stolperud@sollentuna.se
  • Solna: Monicka Lickander, monica.lickander@solna.se
  • Upplands-Bro: Isabel von Wachenfeldt, isabel.vonwachenfeldt@upplands-bro.se; Ulrika Lisshagen, ulrika.lisshagen@upplands-bro.se
  • Upplands Väsby: Katarina Blomstrand, katarina.blomstrand@upplandsvasby.se

Senast ändrad 2020-09-23