Studier av boendeformer och goda miljöer för äldre (2007)

En studie av boendeformer och goda miljöer för äldre.

Det här är ett avslutat arbete

Studier av boendeformer och goda miljöer för äldre. Studien avser boendemiljöer för äldre personer och är ett doktorandarbete från KTH Arkitektskolan.