Effekter av träning på balans, muskelstyrka och fysisk aktivitet hos nya äldre brukare av rollatorer (2015)

Ett forskningsprojekt mellan FOU nu, Rehab Nordväst, Karolinska Institutet.

Det här är ett avslutat arbete

Målsättning med studien är att utveckla och kvalitetssäkra utprovningen av rollatorer och att undersöka om förändringar i balans, funktionell muskelstyrka och fysisk aktivitetsnivå hos äldre personer över 65 år uppkommer efter användning av rollator och samtidig träning av balans- och muskelstyrka under 3 månader. Projektet bidrar till ny kunskap med stor samhällsrelevans som de enskilda äldre personerna direkt har nytta av.

Nyhet

Studien är nu avslutad. Studien kunde inte påvisa några skillnader mellan interventions- och kontrollgruppen. Studien indikerar dock att balans- och styrketräning i grupp ökar den funktionella muskelstyrkan. Fortsatta studier behövs för att få mer kunskap om vilka personer som bäst behöver balans- och styrketräning. Dessutom behöver träningsupplägget förtydligas och val av utvärderingsmetoder behöver beaktas vid fortsatta studier.

Magisteruppsatsen kan laddas ner här:

Kontaktperson: Elisabeth Rydwik, elisabeth.rydwik@sll.se