Filmen "Att leva varje dag, livet ut!" om demens och livskvalitet (2015)

Filmen "Att leva varje dag, livet ut!" syftar till att visa metoder som kan höja livskvaliteten hos personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Det här är ett avslutat arbete

Filmen "Att leva varje dag, livet ut!" är ett samarbete mellan Upplands-Bro kommun, fotografen och filmaren Yanan Li, stiftelsen Svenskt Demenscentrum, stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och FOU nu. Filmen syftar till att visa metoder som kan höja livskvaliteten hos personer med demenssjukdom och deras anhöriga, och visades för första gången under Alzheimerdagen 2015 i Kungsängen den 21/9.

Filmen är nu tillgänglig på YouTube, och kan ses nedan.

Upplands-Bro kommun ger på flera sätt stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga redan i ett tidigt skede. De har öppet "Demenscafé", stödgrupper för de som nyligen fått diagnos och "Livslust-grupper" för personer med demens och deras anhöriga. De har också en medveten strategi för utbildning och handledning till all berörd personal.

Den här filmen visar på deras goda exempel.