Uppföljning av ett tekniskt alternativ till traditionell tillsyn – Nattfrid (2011–2012)

Ett tekniskt alternativ till den traditionella tillsynen med personal nattetid kallad Nattfrid har testats i Järfälla kommun. Syftet är att personerna med tillsyn ska få en tillsyn med högre kvalitet och med bättre nattsömn.

Det här är ett avslutat arbete

Beskrivning av interventionen i Järfälla kommun

Sedan en tid tillbaka kan Järfälla kommun erbjuda äldre personer ett tekniskt alternativ till den traditionella tillsynen med personal nattetid. Syftet med detta är att personerna ska få en tillsyn med högre kvalitet och med bättre nattsömn. Detta tekniska alternativ kallas ”Nattfrid” och innebär att nattpatrullen kikar till personer på bestämda tider från en kamera i deras sovrum. Tillfällena för inloggning och användning är en överenskommelse mellan brukaren och personalen. All användning registreras på personnivå.

För de äldre personer som vittnat om att de väcks i onödan och kanske till och med blir skrämda av att någon från nattpersonalen smyger in i sovrummet kan vinsten därför bli stor genom att kunna välja ett alternativ som Nattfrid.
– Många tycker det är tryggt med Nattfrid för att man inte blir störd av att personal kommer in i bostaden på natten, säger Sofia Wallinder som arbetar med Nattfrid på Järfälla Hemstöd.

En del äldre personer väntar på att nattpatrullen ska komma, de behöver den mänskliga kontakten och kanske hjälp med att gå på toaletten. För dessa personer kan webbkameran vara ett komplement, men ingen entydig lösning.

Äldre personer boende i Järfälla kommun och som beviljats tillsyn nattetid tillfrågas om de är intresserade av att prova Nattfrid. Antingen väljer de att endast använda sig av Nattfrid eller så väljer de en kombination av besök från nattpatrullen samt Nattfrid. Det är frivilligt och de äldre personerna avgör själva utifrån sina individuella behov vad de behöver och kan när som helst avbryta användandet av Nattfrid. Tanken är att ha inflytande på sin omsorg och ökad valfrihet för brukarna, eftersom de exempelvis kan välja när och om de vill ha personligt besök eller titt-in-tillsyn med kamera under natten.

FOU nu:s roll

Förutom i Järfälla provas metoden med Nattfrid i Göteborg och Varberg. Detta har utvärderas av FOU nu i Järfälla och av FoU i Väst/GR i Göteborg och Varberg. Utvärderingen belyser hur de äldre personerna som använder den nya tekniken, deras anhöriga och personal upplever kamerorna. Även kostnaderna för nattpatrull respektive virtuell tillsyn skall jämföras.

Resultatet visar positiva erfarenheter ur alla utvärderade perspektiv. Studiens slutsats är att webbkamera kan utgöra ett gott komplement i tillsyn av vissa äldre personer. Dock måste dagens tekniska problem lösas.

Läs rapporten:

Utvärderingen är finansierat av Hjälpmedelsinstitutet inom regeringsuppdraget "Teknik för äldre".

För mer information, kontakta Nina Larsson, nina.larsson@sll.se