PVIS: Palliativ vård i särskilt boende för äldre – Fas 3 (2015–2016)

En utbildningssatsning för att öka kunskapen om äldre personers behov i livets slutskede. Här beskrivs fas 3, som ägde rum 2015–2016.

Det här är ett avslutat arbete

Webbutbildning 1: Palliativ vård och omsorg för äldre personer

Det utbildningsmaterial om palliativ vård som togs fram under fas 1 har nu uppdaterats i form av en interaktiv, webbaserad utbildning riktad till personal verksam inom vård och omsorg av äldre. Utbildningen är bred med fokus på äldre personers behov, i både tidigt och sent palliativt skede. Utbildningen kommer att kunna användas både på datorer och läsplattor, och vara tillgänglig både hemifrån och på arbetsplatsen. Just nu pågår arbetet med att underlätta tillgänglighet för alla användare, både inom kommun och SLL. I samarbete med Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län (PKC), kommer innehållet i utbildningen kontinuerligt att uppdateras.

Läs mer om webbutbildningen här:

Webbutbildning 2

I takt med den första webbutbildningens framväxt har förfrågan från vårdenheter och PKC kommit om att också skapa en webbutbildning med mer inriktning på sjuksköterskans roll, ansvar och kunskap, vad gäller palliativ vård med fokus på äldre. Denna nya webbutbildning skapas i samarbete mellan FOU nu och PKC och arbetet är påbörjat hösten 2015.

Utbildningen kommer erbjuda ett spännande pedagogiskt innehåll och ett interaktivt lärande, som ger personalen möjlighet att vara aktiva i sitt eget lärande. Utbildningen ger exempel i form av fallbeskrivningar, där fakta vävs in i texten, och användaren får möjlighet att reflektera för ett optimerat lärande.

Materialet och innehållet kommer att granskas av en grupp slutanvändare, det vill säga sjuksköterskor. Syftet är att hålla texten tillgänglig, användarvänlig och innehållsrik.

Den webbaserade utbildningen kommer slutligen också att faktagranskas av två professorer på området. Publicering beräknas ske i slutet av 2016.

För mer information kontakta Elisabeth Bergdahl på elisabeth.bergdahl@sll.se eller på telefon: 070-001 13 50.