Följsamhet och anpassning vid införande av nya arbetssätt

Ett praktiknära FoU-projekt ämnat att främja ett strukturerat sätt att reflektera över balansen mellan följsamhet till den ursprungliga metoden/insatsen/arbetssättet och de anpassningar som krävs för att få arbetssättet att fungera optimalt inom verksamheten.

Det här är ett avslutat arbete

Införande och användning av nya arbetssätt, metoder eller insatser kan vara komplicerat, eftersom de inte alltid är framtagna för det sammanhang som de ska användas i. Ett arbetssätt kan till exempel vara utvecklat i ett annat land, i en annan typ av organisation eller för en annan målgrupp. Ofta modifieras arbetssätt mer eller mindre oreflekterat vid införandet, vilket kan innebära en risk för att man inte når de goda effekter som var avsedda.

Projektet riktar sig till alla typer verksamheter inom socialtjänsten. Arbetet finansieras genom externa projektmedel från Forte, tillsammans med verksamheter inom socialtjänsten, forskare på Karolinska Institutet, FoU Nordväst och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Ett antal workshopar genomfördes under 2021, och intervjuer med deltagare genomfördes. Artikelarbete och planering pågår. Mer information om nya workshopar och om vårt exakta erbjudande till socialtjänsterna 2022 kommer.

Kontakt

Senast ändrad 2023-03-20