Säker läkemedelsbehandling Tallbohov, SÄLTA (2008–2009)

Syftet med detta projekt var att uppnå förbättrad säkerhet och kvalitet i läkemedelsbehandling av äldre personer boende på äldreboende i Järfälla kommun.

Det här är ett avslutat arbete

Projektet avsåg att skapa ett verktyg och en process för observation av läkemedelseffekter hos äldre personer. Dessa observationer skulle användas som stöd för den ansvariga läkarens utvärdering av läkemedelsbehandlingen. I förlängningen avsåg detta att leda till en förbättrad säkerhet för den äldre personen och ökad kvalitet i läkemedelsbehandlingen.

Dokumenteringen kan fungera som ett lärande för involverad personal. En ökad medvetenhet om ett läkemedels önskade och oönskade effekter kan skapa en känsla av större delaktighet och förståelse för den utförda vården och omsorgen. Genom att nyttja den kompetens som finns tillgänglig och genom att utöka lärande och samarbete mellan vård och omsorgspersonal ökar möjligheterna för en säkrare läkemedelsbehandling.

Resultatet av projektet blev utvecklingen av en arbetsprocess, en observationsmanual och en observationsblankett som introducerades och användes i samband med förändringar i de boendes läkemedelsbehandling. Totalt gjordes 23 genomgångar och 71 observationer.

Projektet var ett samverkansprojekt mellan olika verksamheter från både kommun och landsting (Järfälla kommun, Jakobsbergsgeriatriken Stockholms läns landsting, Carema Äldreomsorg, Apoteket AB samt FOU äldre norr). De olika parternas medverkan möjliggör ett individfokuserat förhållningssätt.

Kontaktperson: Helene Karlsson, FOU äldre norr.

Läs projektplanen här:

Projektet avslutades under augusti 2008. Spridning av metod och resultat pågår under 2008 och 2009.

En utvärdering av projektets effekt genomfördes under hösten 2008 av FOU äldre norr.

Läs utvärderingen här: