Care and prevention of multiple healthcare problems, disability and frailty in elderly people (C) (2007)

Arbetets mål är att definiera begreppet "äldre personer med multipla och sammansatta behov" (så kallade multisjuka) och att undersöka hur många personer som vårdas inom SLL och kommunerna inom SLL:s gränser, under ett år.

Det här är ett avslutat arbete

Care and prevention of multiple healthcare problems, disability and frailty in elderly people. Medverkande i projektet är samtliga geriatriska kliniker inom Sll, Centrum för FoUU Äldre, samtliga FoU-enheter inom äldreområdet inom Sll samt KI-SU ARC (Karolinska Institutet, Stockholms Universitet samt Aging Research Centre).

Syftet med projektet är att. definiera begreppet, äldre personer med multipla och sammansatta behov (s.k. multisjuka) och att kartlägga/undersöka hur många personer som vårdas inom Sll och kommunerna inom Sll:s gränser, under ett år. Förekomst av multisjuklighet. FOU äldre norr:s roll är att vara att en samtalspart, kontaktlänk ut till sina kommuner.