Nätverk för arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster inom äldrevård och äldreomsorg (2009–2019)

FOU nu driver nätverk för arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster som är verksamma inom äldrevård och äldreomsorg med syftet att lära av varandra och av den evidens som finns för att kunna utveckla verksamheten.

Det här är ett avslutat arbete

Nätverket träffas två gånger per termin hos FOU nu på Jakobsbergs sjukhus. Sedan starten 2009 har många olika teman belysts som tex:

 • Organisation – teamarbete, delegering, handledning, arbetsbeskrivning
 • Mätinstrument
 • Forskningsmetodik/Evidensbaserat arbetssätt
 • Tillsyn av medicintekniska produkter/Rutiner/Rehabplaner
 • Tvångs- och begränsningsåtgärder/Personer med demens
 • Besök av MAR/Rehabiliterande förhållningssätt
 • Förflyttningsutbildning/ Friskförflyttning
 • Fallprevention/Senior Alert
 • Yrsel och balans
 • Sittande i rullstol
 • Bemötande vid psykisk ohälsa
 • Taktil beröring

För mer information kontakta Med Dr. Elisabeth Rydwik, FOU nu, elisabeth.rydwik@sll.se