Bättre liv för sjuka äldre (2010–2014)

Bättre liv för sjuka äldre är benämningen på SKL:s prioriterade satsning på att införa ett vårdpreventivt arbetssätt, öka kunskapen om resultaten inom vård och omsorg om äldre och att tillämpa en evidensbaserad praktik i vardagen.

Det här är ett avslutat arbete

I nästan alla län finns utvecklingsledare vars uppgift är att samordna arbetet i länet och vara motorer i förbättringsarbetet, utifrån kvalitetsregister, kring de mest sjuka äldre. På FOU nu finns utvecklingsledaren i länet för Svenska Palliativregistret.

Målet med satsningen är att skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling, forskning samt kvalitetsuppföljning genom att öka registreringen i Svenska Palliativregistret av verksamheter inom vård och omsorg.

Syftet med Svenska Palliativregistret är förbättra vården vid livets slut oavsett var i landet man bor och oavsett vem som vårdar. Personalen svarar efter varje inträffat dödsfall på 25 frågor om hur vården sett ut den sista levnadsveckan. Det som frågas efter bygger på grundläggande värderingar om god palliativ vård och kan beskrivas så här ur den sjukes perspektiv:

 • Jag och mina närstående är informerade om min situation
 • Jag är smärtlindrad
 • Jag är lindrad från övriga symtom
 • Jag är ordinerad läkemedel vid behov
 • Jag vårdas där jag vill dö
 • Jag behöver inte dö ensam
 • Jag vet att mina närstående får stöd

Satsningen inom länet sker koordinerat med utvecklingsledare för Senior alert och involverar Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum samt Nestor FoU-center.

Ett informationsmaterial finns att ladda ner här:

I Stockholms län finns följande utvecklingsledare anställda:

 • Ingeli Simmross
  Utvecklingsledare - Svenska Palliativregistret
  FOU nu
  ingelie.simmross@sll.se
 • Christina Riddebäck
  Utvecklingsledare - Svenska Palliativregistret
  FOU nu
  christina.riddeback@sll.se
  070-88 77 186
 • Marie-Louise Ekeström
  Fältarbetare - Svenska Palliativregistret
  marie-louise.ekestrom@palliativ.se
  073-91 71 196
 • Anna Larsson
  Utvecklingsledare - Senior alert
  Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
  anna.larsson@aldrecentrum.se
  073-620 84 64
  Sthlms Stad/Norra kranskommuner
 • Margita Jacobsson
  Utvecklingsledare - Senior alert
  Nestor FoU-center
  margita.jacobsson@haninge.se
  076 -115 99 90
  Södertälje/Södertörn
 • Barbro Gripenstam
  Coach - Senior alert
  Qulturum, Jönköpings landsting
  barbro.gripenstam@lj.se
  076-723 19 94
 • Maria Fälth
  Coach - Senior alert
  Qulturum, Jönköpings landsting
  maria.falth@lj.se
  076-723 19 95