Lunchseminarier och FoU-café fortsätter under hösten!

Hösten bjuder på såväl digitala lunchseminarier och ett fysiskt FoU-café här hos oss på FOU nu.

Lunchseminarier

Vi på FOU nu har planerat för en serie kortare lunchseminarier om aktuella och intressanta ämnen relaterade till FoU-arbeten vi gör tillsammans med olika verksamheter.

Nästa lunchseminarium är den 25 oktober på temat ”Systematisk färdighetsträning för ökad kompetens och samverkan”. Läs mer och anmäl dig här!

Den 21 november handlar det om ”ANHÖRIGPERSPEKTIV – en fråga för hela socialtjänsten, en del av God och nära vård och ett ex på hur anhörigstöd kan samskapas”. Läs mer och anmäl dig här!

FoU-café

Den 1 december bjuder vi även in till ett FoU-café om Anhörigstöd i framkant, kl 10-12, hos FOU nu, Jakobsbergs sjukhus.

Det är en återträff med forskarteamet som berättar om deras senaste vetenskapliga artikel som belyser biståndshandläggarnas roll i stödet till anhöriga: ”Supporting carers as non-clients: Care managers’ experiences of their role in direct and indirect carer support”.

Vi summerar slutsatser från hela forskningsstudien och kunskapsresan och lyfter idé om ny samskapad forskning för fördjupad kunskap och metodstöd för ökat fokus på anhörigperspektivet då närstående flyttar till särskilt boende.

Utrymme ges även till Socialstyrelsens vägledning/ uppföljning av anhörigperspektivet och stöd till anhöriga samt till erfarenhetsutbyte kring kommunernas lokala anhörigstrategier/program.

Medverkande: Forskarteamet; Magnus Jegermalm, Joy Torgé och Pia Nilsson. Elisabeth Lauritzen, FOU nu samt nordvästkommunerna.

Läs mer om FoU-caféet och anmäl dig här, eller kontakta Elisabeth Lauritzen, elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se, för mer information.

Publicerad 2023-10-24